Burse de cercetare doctorală și postdoctorală „Eugen Ionescu” 2022-2023

AUF Programme

Spre atenția doctoranzilor, postdoctoranzilor și cercetătorilor UPSC!

A fost lansat apelul pentru înscrierea la programul de burse „Eugen Ionescu” 2022-2023, finanțat de Guvernul României, susținut de Ministerul Afacerilor Externe al României și coordonat de Agenția Universitară a Francofoniei.

Programul „Eugen Ionescu” permite doctoranzilor și cercetătorilor din întreaga lume să beneficieze de o mobilitate de cercetare de trei luni în una dintre instituțiile de învățământ superior din România, partenere în cadrul programului.

Data limită de depunere a dosarelor exclusiv online este 20 noiembrie 2022, ora 23:00 (București GMT+2), accesând linkul: https://formulaires.auf.org/, după obținerea unui certificat de confirmare de la o universitate din România, parteneră la program.

Perioada mobilității: 1 mai – 31 iulie 2023

Informații de suport:

Pentru informații suplimentare: bourses-ei@auf.org

Contact UPSC: Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor, str. I. Creangă 1, biroul 25, Natalia Celpan-Patic, e-mail: celpan.patic.natalia@upsc.md 


Bourses de recherche doctorale et postdoctorale « Eugen Ionescu » 2022-2023

À l’attention des doctorants et enseignants-chercheurs !

Appel à candidatures !

Financé par le Gouvernement de la Roumanie, à travers le Ministère roumain des Affaires Étrangères et coordonné par l’Agence Universitaire de la Francophonie, le Programme « Eugen Ionescu » 2022-2023 permet aux doctorants et enseignants-chercheurs de partout dans le monde de bénéficier d’une mobilité de recherche de trois mois dans l’une des institutions d’enseignement supérieur partenaires au programme en Roumanie.

Délai de candidature : La date limite pour le dépôt des dossiers exclusivement en ligne, auprès de l’AUF est le 20 novembre 2022, 23h00 (heure de Bucarest, GMT+2) en cliquant sur : https://formulaires.auf.org/, après l’obtention d’une attestation d’accueil de la part d’une université roumaine, partenaire au programme.

Période de mobilité : 1er mai – 31 juillet 2023

Documents de référence pour l’appel à candidatures : 

Pour des renseignements complémentaires : bourses-ei@auf.org

UPSC : Section des Relations Internationales et Gestion de Projets,

1, rue I. Creanga, bureau 25, Natalia Celpan-Patic, courriel : celpan.patic.natalia@upsc.md 

 3,083 – vizualizări în total,  5 – astăzi