Susținerea în seminarul științific de profil ad-hoc a tezei de doctor habilitat în științe ale educației

Se anunță susținerea în Seminarul Științific de profil ad-hoc a tezei de doctor habilitat în științe ale educației.

  • Candidat: ȚĂRNĂ Ecaterina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar
  • Consultant științific: CALLO Tatiana, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar
  • Tema tezei: „Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale” (accesare online)
  • Specialitatea: 533.01 – Teoria generală a educației
  • Data: 26 octombrie (miercuri), 2022
  • Ora: 14:00
  • Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, 1, blocul 2, Sala Senatului

 238 – vizualizări în total,  3 – astăzi