Vizibilitate

Bilanțuri

În perioada 12-16 septembrie 2022, echipa de proiect COMPASS a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, împreună cu reprezentanții instituțiilor …

Reprezentați ai Secței Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC și studenți ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine, în colaborare cu …

În perioada 10.07.2022- 08.09.2022, Jechiu Iradion și Neghină Mihaela, studenți masteranzi ai Facultății de Geografie, au realizat un stagiu de practică în …

În perioada 04.07.2022-13.07.2022, conf. univ. dr. Tudor CASTRAVEȚ și lector univ. dr. Lucia CĂPĂȚÎNĂ, reprezentanți ai Facultății de Geografie, au participat la …

În perioada 20 – 29 iulie, 2022, Luminița Călăraș, studentă la anul II a Facultății Limbi și Literaturi Străine, UPSC, a participat …

În perioada 11-15 iulie, studenta anului IV de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Specialitatea Franceză / Engleză, Cristina Chifa, a …

În perioada 1-7 iulie 2022, dr. conf. Stefan DEZSI si dr. conf. Ciprian-Sandu MOLDOVAN, profesori dr. conf. univ., de la Universitatea Babeș-Bolyai …

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPSC anunță: Universitatea de Vest din Timișoara organizează ediția a IV-a a Școlii de Vară a …