Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Pretendent:  ROTARU Ioana Corina

Conducător științific: OVCERENCO Nadejda, conferențiar universitar, doctor în pedagogie

Tema tezei: Potențialul educației tehnologice în formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil

Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației

Data: 20 iunie 2022

Ora: 13:00

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. COJOCARU-BOROZAN  Maia, dr. hab., prof univ.
  2. SADOVEI Larisa, conf. univ., dr. în pedagogie
  3. ȚĂRNĂ Ecaterina, conf. univ., dr. în pedagogie

Susținerea va avea loc în format mixt.

Pentru participarea online se va folosi platforma Skype.

Linkul: https://join.skype.com/Ao4EAjN7r76p

Adnotare, aici.

 5,508 – vizualizări în total,  2 – astăzi