Arhivă lunară: aprilie 2021

Teza de Doctor

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice – Lilia Petriciuc

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Candidat: Petriciuc Lilia Conducător ştiinţific: Galina Grădinari, dr. în pedagogie, conf. universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01-21-7 Tema tezei: Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară Data: 17 mai 2021 Ora: 14.00 Local:...

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale, realizată de Marcela VÎLCU, conducător ştiinţific, Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR, dr....

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în Seminarul Științific de Profil 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chișinău Candidat: Crâşmaru Ana Maria Conducător științific: Losîi Elena, conferențiar universitar, doctor în psihologie Tema tezei: Dezvoltarea personală a tinerelor femei descendente din...

Susținerea cooperării în domeniul cercetării și inovării UE-Moldova: Ziua de informare cu privire la noul Program-cadru european „Orizont Europa”

Comisia Europeană, în comun cu Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în calitatea sa de coordonator al Punctelor Naționale de Contact pentru Programul UE “Orizont Europa” din Moldova, invită cercetătorii din sectoarele public și privat să participe la Ziua de informare “Orizont Europa”. Scopul evenimentului este de a susține participarea...

Ședința Comisiei de susţinere publică a tezei de doctor habilitat

ANUNŢ privind ședința Comisiei de susţinere publică a tezei de doctor habilitat „Sedentari și migratori în regiunile carpato-danubiano-pontice în secolele VIII-IX”, elaborată în baza publicațiilor științifice de conf. univ., dr. Sergiu Musteață la specialitatea 611.02 Istoria românilor. Susținerea va avea loc pe data de 11 iunie 2021, începând cu orele...

Secția de Consiliere și Ghidare în Carieră în colaborare cu Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a demarat cursurile programului pe formare profesională continuă

Astăzi, 27 aprilie 2021, Secția de Consiliere și Ghidare în Carieră în colaborare cu Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului a demarat cursurile programului pe formare profesională continuă pentru două grupe:   Grupul A – programul Alfabetizare Digitală, ora 15:00 Grupul B – programul Instrumente Google pentru...

Cercetări arheologice non-invazive în cadrul proiectului Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic

În perioada 12.04-18.08. 2021, Octavian Munteanu, conf. univ. dr. la Facultatea de Filologie și Istorie, Catedra de Istorie și Geografie a efectuat, în colaborare cu cercetători de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cei de la Universitatea de Stat din Moldova, a efectuat cercetări arheologice non-invazive în cadrul...

Prelegere publică: „Imaginea corpului feminin în pictura de avangardă. Artiste și interpretări emblematice”

La data de 23 aprilie 2021, studenții Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă”, au  participat la prelegerea publică Imaginea corpului feminin în pictura de avangardă. Artiste și interpretări emblematice. Prelegerea a fost susținut de dna conf., univ., dr. Emanuela Ilie, din cadrul Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan...