Arhivă lunară: februarie 2021

MASTER CLASS ”Medierea și Asistența Socială”

În data de 24.02.2021, Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială, catedra Asistență Socială în parteneriat cu Consiliul de Mediere din R. Moldova a organizat un MASTER CLASS ”Medierea și Asistența Socială”. Evenimentul a fost organizat cu ocazia zilei Naționale a Mediatorului (20 februarie). Au participat mediatori, profesori, membrii catedrei Asistență socială,...

Teza mea de doctorat în 180 de secunde, ediția a II-a

Reprezentanța din Chișinău a Agenției universitare a Francofoniei (AUF), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (MECC) și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), lansează concursul național « Teza mea de doctorat în 180 de secunde ». Concursul este destinat doctoranzilor și cercetătorilor...

Seminar științific de profil

Seminarul Ştiinţific de Profil ad-hoc

Seminarul Ştiinţific de Profil ad-hoc din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunţă examinarea lucrării de sinteză pentru titlul de doctor habilitat pe tema Sedentari și migratori în regiunile carpato-danubiano-pontice în secolele VIII-IX, realizată de conf. univ., dr. Sergiu Musteață (specialitatea 611.02 Istoria românilor). Ședința S.Ş.P. ad-hoc...

Conferința internațională „Provocări contemporane în învățarea limbii române ca l2/l3 și ca limbă minoritară”

CENTRUL LINGVISTIC „LIMBA NOASTRĂ” DIN CADRUL FACULTĂȚII TRANSFRONTALIERE A UNIVERSITĂȚII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI Vă invită să participați la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN ÎNVĂȚAREA LIMBII ROMÂNE CA L2/L3 ȘI CA LIMBĂ MINORITARĂ” 2-3 aprilie 2021 Eveniment desfășurat on-line, pe platforma MICROSFT TEAMS Locul de desfășurare a conferinței Universitatea...

Program de burse în Letonia pentru anul academic 2021-2022

Agenția de Stat pentru Dezvoltarea Educației din Letonia, în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind Cooperarea în domeniul Educației, Culturii, Tineretului și Sportului, semnat în anul 2017, oferă burse de studii, cercetare și școli de vară studenților și cadrelor didactice din Republica Moldova, pentru anul...

Vizită de lucru a viceprimarului mun. Chișinău Angela Cutasevici la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Marți, 23 februarie 2021, viceprimarul mun. Chișinău Angela Cutasevici a avut o vizită de lucru la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, însoțită de Tatiana Oboroc, șef Direcție educație, tineret și sport a sectorului Buiucani. Delegația a avut o întâlnire cu rectorul instituției, membrii rectoratului, decanul Facultății Arte...

Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează  Conferința Științifică Națională cu Participare Internațională „Probleme ale științelor socioumanistice și ale modernizării învățământului”.  Evenimentul se va desfășura pe 26 martie 2021, în regim online (Google Meet).