Conferința națională: ”Educație pentru mass-media în RM. Situația actuală și tendințe”

În contextul Săptămânii Mondiale a Educației Media, declarată de UNESCO, la 24 octombrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului” din cadrul Universității s-a desfășurat conferința națională EDUCAȚIE PENTRU MASS-MEDIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI TENDINȚE.  Evenimentul a fost organizat de Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în parteneriat cu Deutsche Welle Akademie din Germania.

Cu un cuvânt de salut participanților s-au adresat Alexandra Barbăneagră, dr. conf. univ., prorector UPS “Ion Creangă” din Chișinău; Valentina Chicu, Secretar de Stat, MECC, Olena Ponomarenko, manager de proiecte DW Akademie din Germania, (Bonn, Germania), Mariana Tabuncic, Centrul pentru Jurnalism Independent, Veronica Boboc, Președintele Centrului Media pentru Tineri.

În alocuțiunile participanților s-a menționat ca în vârtejul informațional cu care ne confruntăm zilnic se solicită tot mai multe abilități, comportamente, competențe  pentru a ne orienta nu doar în lumea reală, dar și cea virtuală, ca să dăm dovadă de discernământ și să fim bine documentați, ca să nu ajungem pradă valului sau momentului.

S-a remarcat că mass-media are o influență foarte mare asupra educabililor și vine în contact cu ei pe o durată mai lungă, devansând influența familiei, școlii etc. Educația pentru mass-media, element al “noilor educații”, presupune pregătirea elevilor pentru receptarea adecvată a mesajelor, formarea și exprimarea atitudinilor critice față de orice sursă, selectarea datelor cu adevărat necesare din acest val informațional.

Au fost exprimate cuvinte de recunoștință Academiei Deutsche Welle din Germania, organizație-lider în dezvoltarea mediatică în plan european și mondial,  pentru colaborare cu UPSC, Republica Moldova în vederea  promovării culturii mediatice la nivel național.

Participanții conferinței – profesori universitari, cadre didactice din instituțiile de învățământ general, masteranzi, studenți – au participat în 3 ateliere tematice:

  • Utilizarea instrumentelor digitale în procesul de predare a educației media. Trainer – Evaldas Rupkus, DW Akademie, Germania;
  • Interdisciplinaritatea cursului “Educația pentru media”. Trainer – Natalia Grîu, consultant superior, MECC;
  • Puterea Imaginii. Trainer – Gabriel Encev, Centrul Media pentru Tineri.

Atelierele de lucru au fost realizate într-un mod interactiv oferind un valoros schimb de idei privind experiențele existente în valorificarea educației media la orele de clasă și perspectivele de promovare a educației media în Republica Moldova.

Loading