Se anunță susținerea tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: LILIA LUCHIANENCO

Conducător de doctorat: AURELIA RACU, dr. hab., prof. univ.

Tema tezei: DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE LA PREȘCOLARII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

Specialitatea: 534.01 – Pedagogie specială

Data: 20 august 2021

Ora: 12:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului.

Componența comisiei de susținere publică a tezei de doctor:

  1. Emilia Lapoșina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – președintele comisiei.
  2. Aurelia Racu, doctor habilitat în pedagogia specială, profesor universitar Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” – conducător de doctorat.
  3. Bolboceanu Aglaidadoctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, Institutul de Științe ale Educației – referent oficial.
  4. Goncearuc Svetlanadoctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat de Educația Fizică și Sport – referent oficial.
  5. Mîslițchi Valentina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol.

De asemenea, ai putea dori...