Se anunţă susţinerea tezei de doctor în psihologie

Pretendent: PLĂMĂDEALĂ Victoria

Conducător ştiinţific: PERJAN Carolina, conferențiar universitar, doctor în psihologie

Consiliul ştiinţific specializat: D 33 511.02 – 03

Tema tezei: Trăirea sentimentului de singurătate la tineri

Specialitatea: 511.02. Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 6 iulie 2018

Ora: 11:00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1, blocul II, sala Senatului.

Conținutul principal al lucrării a fost reflectat în 15 articole științifice dintre care: 3 – în reviste științifice de specialitate, categoria C; 4 – în culegeri de articole științifice internaționale peste hotare; 3 – în culegeri ale conferințelor științifice internaționale în republică; 5 – în culegeri ale conferințelor științifice naționale.

 

Rezumatul tezei

 

Problematica abordată: constă în identificarea conținutului relației dintre singurătate și actualizarea sinelui la tineri ca fundament al depășirii sentimentului de singurătate la aceștia.

Conținutul de bază al tezei este expus în introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, care prezintă actualizarea şi dezvoltarea semnificaţiei conceptelor și reperelor teoretico-metodologice existente în literatura de specialitate cât şi din realizarea studiului experimental cu caracter formativ care vizează creșterea scorurilor parametrilor de autoactualizare, totodată având loc diminuarea nivelului de singurătate. Analiza comparativă a rezultatelor obținute la subiecți atât la test cât și la retest a confirmat eficiența programului de intervenție psihosocială prin diferențele semnificative obținute, ceea ce denotă că activităţile de intervenţie, structurate şi organizate au favorizat creșterea scorurilor la parametrii actualizării sinelui (viziuni asupra naturii umane, autonomie, spontaneitate, înțelegere de sine, simpatie de sine, sociabilitate, flexibilitate), având impact pozitiv asupra diminuării/depășirii sentimentului de singurătate la tineri.

 

Principalele rezultate:

  1. Singurătatea la tineri poate apărea drept reacție afectivă la faptul ruperii relațiilor semnificative pe care ei le percep ca eșec relațional și le resimt ca un gol existent.
  2. Formele de singurătate experimentate de tineri diferă în funcție de gen.
  3. Actualizarea scăzută a sinelui determină instalarea sentimentului de singurătate la tineri și face deficitară depășirea acesteia.
  4. Dezvoltarea parametrilor actualizării sinelui la tineri: competența temporală, viziuni asupra naturii umane, autonomie, spontaneitate, înțelegere de sine, simpatie de sine, sociabilitate, flexibilitate – oferă oportunități de diminuare a singurătății la tineri.

De asemenea, ai putea dori...