Avize

acest articol

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” din cadrul UPS „Ion Creangă” din Chișinău anunță deschiderea oficială a extinderii Centrului

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță deschiderea oficială a extinderii Centrului în data de 6 octombrie, ora 12:00. Vor fi prezentate Sala Google – spațiile „Prezentăm și Dezvoltăm”; Sala de Tehnologii – spațiile „Explorăm și Inovăm”; […]

Demarează procesul de studii 2021-2022, Licență, anul I, frecvență redusă, 5 – 28 octombrie, online

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță că prima sesiune în noul an de studii 2021-2022 la Licență, anul I, frecvență redusă, se va desfășura online în perioada 5 – 28 octombrie. Rugăm toți stundeții anul I, frecvență redusă, să acceseze: https://orar.upsc.md/ Pentru a cunoște orarul, puteți descărca […]

Seminar de promovare a burselor DAAD, OeAD și inițiativelor AUF la UPS „Ion Creangă”

În atenția cadrelor academice, studenților, masteranzilor, doctoranzilor!!! Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău împreună cu serviciile DAAD, OeAD și AUF organizează seminarul de promovare a burselor DAAD, OeAD și inițiativelor AUF. Activitatea va avea loc pe 4 octombrie 2021, offline, în sala Orange (bloc 1, UPS „Ion Creangă”) […]

Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: ROTARU-SÎRBU Natalia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: FORMAREA SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE PRIN INTERMEDIUL ACTIVĂRII RESURSELOR PERSONSALE LA FEMEILE ABUZATE ÎN COPILĂRIE Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 28 octombrie 2021 Ora: 11.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 3 […]

Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr.  Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL LA LUCRĂTORII MEDICALI Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională Data: 29 octombrie 2021 Ora: 15.00 Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 3 Componența Comisiei de îndrumare: Vîrlan Maria, conf.univ., dr. Perjan […]

Consiliul Științific al UPS „Ion Creangă” anunță post vacant

În conformitate cu „Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat”, aprobat de către Senatul Universității (Proces verbal nr. 8, din 08.04.2015), se anunță concurs pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Științific al universității din rândurile conducătorilor de doctorat al celor trei Școli Doctorale. Detalii pentru […]

Informații utile despre oportunitățile programului de mobilități academice ERASMUS+

Proiectul de comunicare al UE „VECINII UE de la est”, implementat în șase țări ale Parteneriatului estic (Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Moldova și Ucraina), are ca scop principal comunicarea despre programe finanțate de UE și furnizarea de informații despre oportunități și fonduri pentru cetățenii acestor țări. În colaborare cu […]

Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2022

Important! Stimați colegi, stimate colege, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare Vă aduce la cunoștință informația privind „Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2022”. Pentru detalii, accesați următorul link: https://ancd.gov.md/ro/content/concursul-proiectelor-de-inovare-%C8%99i-transfer-tehnologic-pentru-anul-2022