Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Psihologie

Candidat: LUNGU Violeta

Conducător științific: RACU Igor, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie

Tema tezei: „Optimizarea comportamentului prin ameliorarea schemelor mentale disfuncționale la vârstă adultă emergentă

Specialitatea științifică: 511.02.  Psihologia dezvoltării şi psihologia educațională

Data: 15 martie 2024

Ora: 13:00

Locul: Sala Senatului UPSC „Ion Creangă”, str. I. Creangă, 1, bloc 2

  • Componența Comisiei de Îndrumare:

NEGURĂ Ion, conf. univ., dr. în psihologie
VÎRLAN Maria, prof. univ., dr. în psihologie
LOSÎI Elena, conf. univ., dr. în psihologie.

Loading