Examinarea, în Consiliul Științific Specializat D 531.01-23-113, a tezei de doctor în științe ale educației

Se anunță examinarea, în Consiliul Științific Specializat D 531.01-23-113, a tezei de doctor în științe ale educației, cu tema ,,Mediul școlar ca factor al educației sociale în învățământul primar”, elaborată de MOGÎLDEA Iulianna, conducător științific PETROVSCHI Nina, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar  universitar.

Susținerea publică va avea loc pe 26 decembrie, 2023 (marți), ora 10:00, în str. Gh. Iablocikin, 5, biroul 402.

Loading