Susținerea, în cadrul Comisiei de îndrumare, a tezei de doctor în Științe ale educației

Candidat:  STEGĂRESCU LILIA

Conducător științific: GARȘTEA Nina, dr., conf. univ.

Tema tezei: MANAGEMENTUL CONSILIERII EDUCAȚIONALE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR

Specialitatea științifică: 531.01 Teoria generală a educației

Data: 20 septembrie 2023

Ora: 15:00

Locul: Biroul 35, blocul 2, Sediul Școlii Doctorale Științe ale educației

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof. univ.
  2. GORAȘ-POSTICĂ Viorica, dr. hab., prof. univ.
  3. BRAGHIȘ Maria, dr., prof. univ.

Loading