Daily Archives: 15.05.2023

6 posts

UPSC, la „Festivalul Profesiilor”

„Festivalul Profesiilor” a fost genericul evenimentului organizat de Direcția Gеnеrаlă Educație Strășeni, în parteneriat сu „Теrrе des Hommes”- Moldova, în data de 13 mai 2023, având drept scop infоrmаrеа elevilor din raionul Strășeni și Nisporeni privind ofertele educaționale, oportunitățile de angajare în câmpul muncii etc. Evenimentul a fost desfășurat în […]

Noi formări desfășurate în cadrul Proiectului „Profesiile Viitorului”, la Facultatea de Arte Plastice și Design

S-au încheiat cu succes încă două module de formare în domeniul ANIMAȚIEI, desfășurate cu sprijinul Proiectului „Profesiile Viitorului”, la Facultatea de Arte Plastice și Design, UPSC. Modulele de formare în Storytelling, Visual Narrative Course și Character Animation, destinate studenților și lectorilor specializați în Animație, au fost petrecute de Oleg CONDREA […]

În cadrul conferinței anuale, doctoranzii UPSC și-au prezentat rezultatele științifice

În data de 11 mai, 2023, doctoranzii școlilor doctorale „Științe ale Educației” și „Psihologie” și-au prezentat rezultatele științifice în cadrul conferinței anuale 2023, manifestație, înregistrată în lista evenimentelor științifice, recunoscute de ANACEC. În ședința de deschidere a lucrărilor conferinței dnul Constantin Ciorbă, dr. hab., prof. univ., Președintele Consiliului Științific, a apreciat […]

Susținerea tezei de doctor habilitat în științe biologice în cadrul Seminarului științific ad-hoc

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” anunță susținerea tezei de doctor habilitat înștiințe biologiceîn cadrul Seminarului Știinţific de Profil cu statut adițional ad-hoc la specialitatea 165.02. Zoologie, pentru examinarea tezei de doctor habilitat în științe biologice întitulată „Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova: taxonomie, morfologie, biologie și ecologie”, […]