Seminarul Științific de Profil

Seminarul Științific de Profil 531.01. Teoria generală a educației, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunță examinarea tezei de doctor în științe ale educației Valorificarea axiologiei batice în formarea continuă a profesorilor de istorieelaborată deVACARCIUC Daniela, conducător științific GHICOV Adrian, doctor habilitat în științe pedagogice, conferențiar universitar.

Ședința S.Ş.P. va avea loc pe 24 mai 2023 (miercuri), ora 14:30

str. Ion Creangă nr. 1., blocul 3, Sala „Clasa Viitorului”, et.1

Președinte S.Ş.P., CUZNEȚOV Larisa, dr. hab., prof.univ.

Secretar S.Ş.P., ZAGAIEVSCHI Corina, dr., conf. univ.

Loading