Seminarul Științific de Profil anunță examinarea tezei de doctor în științe ale educației 

Seminarul Științific de Profil 531.01. Teoria generală a educației, din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, anunță examinarea tezei de doctor în științe ale educației Dezvoltarea competenței elevului de a învăța să învețe prin activități integratoare independente de valorizare a textuluielaborată de OREHOVSCHI Sergiu, conducător științific GORAȘ-POSTICĂ Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar.

Ședința S.Ş.P. va avea loc 26 aprilie 2023 (miercuri), ora 14:00

str. Ion Creangă nr. 1., blocul 1, Sala Senatului

Președinte S.Ş.P., Cuznețov Larisa, dr. hab., prof.univ.

Secretar S.Ş.P., Zagaievschi Corina, dr., conf. univ.

Loading