Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie în unitatea primară, ședința Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Candidat: Cojocaru Viorica

Conducător ştiinţific: Paladi Oxana, doctor habilitat în psihologie, conferențiar universitar

Tema tezei: Adaptarea psihosocială a adolescenților cu dizabilități fizice

Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială

Data: 26.04.2023

Ora: 13:00

Locul: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, bloc 2, sala 10.

Loading