Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: POSTOLACHI Iulia

Conducător științific:  GAGIM Ion, , dr. hab., prof. univ.

Tema tezei: METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENȚELOR ARTISTICE ALE CADRELOR DIDACTICE CA DIMENSIUNE A STANDARDELOR PROFESIONALE (CICLUL PRIMAR)

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației

Data: 24 martie, 2023

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, Oficiul Școlii Doctorale „Științe ale Educației”, str. Ion Creangă, nr. 1

Componența comisiei de îndrumare:

BOROZAN-COJOCARU Maia, dr. hab., prof. univ.

CIOBANU Lora, dr., conf. univ.

COSUMOV Marina, dr., conf. univ.

Loading