Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: BUZENCO Valeria

Conducător științific:  BOROZAN Maia, dr. hab., prof. univ.

Tema tezei: „CONCEPTUALIZAREA PEDAGOGICĂ A DEZVOLTĂRII INTELIGENȚEI SOCIALE A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE”

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației

Data: 02 martie, 2023
Ora: 13.00
Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, Oficiul Școlii Doctorale „Științe ale Educației”, str. Ion Creangă, nr. 1

Componența comisiei de îndrumare:
SILISTRARU Nicolae, dr. hab., prof. univ.
ȘLEAHTIȚCHI Mihail, dr. hab., prof. univ.
ȚURCAN- BALȚAT Lilia, dr., conf. univ.

Loading