Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:   Rotaru Ioana Corina

Conducător științific: OVCERENCO Nadejda, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar

Tema tezei: „POTENȚIALUL EDUCAȚIEI TEHNOLOGICE ÎN FORMAREA PREADOLESCENȚILOR PENTRU ROLUL DE PĂRINTE RESPONSABIL”

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației

  • Data: 28 februarie 2023
  • Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, blocul de studii nr. 2, Oficiul Școlii Doctorale „Științe ale Educației”, str. I. Creangă 1, MD-2069

  • Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctor:

Președintele comisiei: CARABET Natalia, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău;

Conducător științific: OVCERENCO Nadejda, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău;

  • Referenți oficiali:

BOROZAN Maia, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău;

BODRUG-LUNGU Valentina, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova;

VITCOVSCHII Ala, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău.

Texul integral al tezei poate fi consultat pe suport de hârtie la Biblioteca Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și la Biblioteca Națională a Republicii Moldova și în format PDF  pe pagina web ANACEC: http://www.cnaa.md/theses/pedagogy/ .

Loading