Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în psihologie

Candidat: Tudor (Olaru) Lăcrămioara

Conducător candidat: TUDOR (OLARU) LĂCRĂMIOARA – Elena

Conducător științific: VÎRLAN Maria, conferențiar universitar, doctor în psihologie

Tema tezei: DIMINUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV LA PREȘCOLARI

Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 23 februarie 2023

Ora: 13:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 3, Clasa Viitorului

  • Componența Comisiei de susținere publică:

Președinte:

OLĂRESCU Valentina, profesor universitar, doctor în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Conducător de doctorat:

VÎRLAN Maria, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Referenți oficiali:

RACU Jana, profesor universitar, doctor habilitat în psihologie, Universitatea de stat din Moldova

PERJAN Carolina, profesor universitar, doctor în psihologie, Universitatea Americană din Moldova

ROBU Viorel, lector universitar doctor în psihologie, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău

 376 – vizualizări în total,  2 – astăzi