Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în cadrul Consiliului Științific Specializat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în cadrul Consiliului Științific Specializat

Candidat: PALADI Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Consultant ştiinţific: BUCUN Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: DH 511.03-22-5 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (Institutul de Științe ale Educației, absorbit în conformitate cu HG nr. 485 din 13.07.2022), conform Deciziei Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 1 din 30 septembrie 2022

Tema tezei: Orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților

Specialitatea: 511.03 – Psihologie socială

Data: 28.11.2022

Ora: 13:00

Locația: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, bloc 2, Sala Senatului

Teza de doctor habilitat și rezumatele științifice pot fi consultate la biblioteca Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (http://www.cnaa.md/thesis/58697/).

Loading