Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației:

Pretendent: Gradinari Oxana

Conducător științific: Cabac Valeriu, dr., prof. univ.

Tema tezei: „Metodologia formării și dezvoltării competenței informaționale a elevilor școlilor profesionale prin activități curriculare și extracurriculare

Specialitatea: 532.02 Didactica școlară (pe trepte și discipline de învățământ)

Data: 27 septembrie 2022

Ora: 14.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, blocul de pe str. Gh. Iablocikin, 5, aula 206

  • Componența Comisiei de îndrumare
  • Lupu Ilie, dr. hab. în pedagogie, prof. univ.
  • Braicov Andrei, dr. în șt. fizico-matematice, conf. univ.
  • Petic Mircea, dr. în șt. informatice, conf. univ.

 4,750 – vizualizări în total,  3 – astăzi