Se anunță susținerea în cadrul Catedrei Științe ale Educației și Management a tezei de doctor habilitat în științe pedagogice

Se anunță susținerea în cadrul Catedrei Științe ale Educației și Management a tezei de doctor habilitat în științe pedagogice.

Pretendent:

ȚĂRNĂ Ecaterina, doctor în pedagogie, conferențiar universitar

Consultant științific:

CALLO Tatiana, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar

Tema tezei: „Valorile pedagogice ale dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale”

Specialitatea: 533.01 – Teoria generală a educației

Data: 27 septembrie (marți), 2022

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

str. Ion Creangă 1, blocul 2, Sala Senatului.

Loading