Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Pretendent:  Dorobanțu- Dina Roxana- Georgeta

Conducător științific: Cojocaru Victoria dr. hab., prof. univ.

Tema tezei: „FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE A ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL”

Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației

Data: 10.10.2022

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, bir. 35

  • Componența Comisiei de îndrumare:

1. Cuznețov Larisa,  dr.hab., prof. univ.

2. Sadovei Larisa,  dr., conf. univ.

3. Ovcerenco Nadejda, dr., conf. univ.

 2,408 – vizualizări în total,  1 – astăzi