Admiterea 2022: studii superioare de doctorat – ciclul III

La concursul de admitere sunt invitați să participe cetățeni din Republica Moldova și din alte state, deținători ai diplomei de studii superioare de master sau al unui act de studii echivalent, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor, cu media generală mai mare de 8,0.

PERIOADA ȘI CONDIȚIILE DE ÎNREGISTRARE LA CONCURSUL DE ADMITERE: Cererea de înscriere la concurs se efectuează online la adresa https://edoctorat.upsc.md/

sau în momentul depunerii actelor.

Actele se vor depune în perioada 05.09.2022 14.10.2022 la adresa Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău: str. Ion Creangă 1, blocul 2  de studii, birourile 4 sau 13, între orele 9:00 – 16:00

DURATA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT:

 • 3 ani – pentru studiile cu frecvență,
 • 4 ani – pentru studiile cu frecvență redusă.

FINANŢAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE DOCTORAT se realizează:

 • de la bugetul de stat – pentru fiecare poziție vacantă de student-doctorand, ciclul III, pentru care conducătorii de doctorat din cadrul Școlilor Doctorale, care au obținut finanțare de la bugetul de stat (în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării cu privire la repartizarea granturilor doctorale)

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. Cerere de înscriere la concurs.
 2. Diploma de studii superioare de master – ciclul II/diploma de studii superioare a absolvenților până în anul 1995 sau copia legalizată a diplomei și copia anexelor corespunzătoare.
 3. Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) sau un referat științific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialității alese.
 4. Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat.
 5. Recomandări a doi specialiști cu grad științific în domeniu sau Extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului.
 6. Curriculum vitae (model Europass).
 7. Copia buletinului de identitate.
 8. 2 fotografii (formatul ¾)
 9. Declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat.

Opțiunea se face pentru un program de studii din cadrul celor 3 școli doctorale:

Școala Doctorală „Științe ale Educației”

 • 531.01 Teoria generală a educației
 • 531.02 Management educațional
 • 531.03 Pedagogie istorică
 • 531.04 Pedagogie socială
 • 532.01 Didactica preșcolară
 • 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ
 • 533.01 Pedagogie universitară
 • 533.02 Pedagogie vocațională
 • 533.03 Pedagogia adulților
 • 534.01 Pedagogie specială
 • 134.12. Fizică didactică

Școala Doctorală „Psihologie”

 • 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională
 • 511.06 Psihologia specială

Școala doctorală „Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate”

 • 611.01 Istoria Moldovei (pe perioade)
 • 611.02 Istoria românilor (pe perioade)
 • 611.03 Istoria universală (pe perioade)
 • 611.04 Teoria și metodologia științelor istorice
 • 611.05 Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural și național
 • 611.06 Documentologie și arhivistică
 • 611.07 Istoria științei și tehnicii (pe domenii)
 • 612.01 Etnologie
 • 613.01 Arheologie

Procesul de studii începe la 15 noiembrie 2022.

Vă informăm că, 14 octombrie este declarată zi liberă pentru Chișinău.

Pentru depunearea actelor, vă așteptăm luni, 17 octombrie, ultima zi.

Pentru mai multe detalii apelați  (+373) 69 17 97 91 sau (+373) 69 50 34 33 ; e-mail: doctorat@upsc.md 

https://upsc.md/admitere/admitere-2022/

 • Aviz, admtiere la studii superioare de doctorat, ciclul III, anul de studii 2022 – 2023, format PDF, aici.
 • Modalitatea de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, anul de studii 2022 – 2023, aici.
 • Taxele de studii superioare de doctorrat, ciclull III, anul de studii 2022 – 2023, aici.

 2,984 – vizualizări în total,  1 – astăzi