Ciclul – III – Doctorat

Concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, se va efectua în baza mediei generale a examenelor de absolvire a studiilor de master, ciclul II.

  • diploma de studii superioare de licență (pentru absolvenții programelor de studii superioare de licență până în anul 2005), de master, rezidenţiat, secundariat clinic şi foaia matricolă
  • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţie), cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă
  • 2 scrisori de recomandare de la reprezentanți cu grad ştiinţific din domeniul de specialitate
  • Curriculum Vitae în format Europass
  • copia buletinului de identitate
  • 2 fotografii 3×4 și taxa de înscriere – 100 de lei (la completarea dosarului cu actele în original)
  • cerere de înscriere (descărcare)

Puteți accesa taxele de studii aici