Ciclul – III – Doctorat

Concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, se va efectua în baza mediei generale a examenelor de absolvire a studiilor de master, ciclul II.

Modalitatea de admitere, ciclulul III, studii superioare de doctorat

 Concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, se va efectua în baza formulei de calcul a mediei de concurs: 

MC = 0,4 MDM + 0,6 MPE

 • MC – media generală de concurs;
 • MDM – nota medie generală din diploma de studii superioare de master, ciclul II (nu mai mică de 8.0) sau MDS – nota medie generală din diploma de studii superioare a absolvenților până în anul 1995
 • MPE – nota medie din rezultatele probei de evaluare

Conţinutul și forma probei de concurs sunt aprobate de Consiliul Școlii Doctorale, conform legislaţiei în vigoare, și reflectă rezultatul interviului despre motivația candidatului de realizare a cercetării, calitatea referatului științific sau a lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) la tematica specialității alese.

La proba de concurs participă toți candidații, care au depus actele în termenul stabilit. Evaluarea candidaților va avea loc în perioada 18 – 21 octombrie 2022. Orarul participării la proba de concurs va fi adus la cunoștință candidaților pe pagina web Admitere 2022, studii superioare de doctorat – ciclul III https://upsc.md/admitere/admitere-2022/ciclul-3-doctorat/.

Comisia de concurs este alcătuită din Președintele Consilului științific pentru studiile universitare de doctorat, Directorul Școlii doctorale și conducători științifici la specialitățile Școlilor doctorale, cu drept de coordonare în anul admiterii.

 • Cerere de înscriere la concurs pe numele directorului Școlii Doctorale (descărcare).
 • Diploma de studii superioare de master – ciclul II/diploma de studii superioare a absolvenților până în anul 1995 sau copia legalizată a diplomei și copia anexelor corespunzătoare.
 • Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) sau un referat științific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialității alese.
 • Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat.
 • Recomandări a doi specialiști cu grad științific în domeniu sau Extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului.
 • Curriculum vitae (model Europass).
 • Copia buletinului de identitate.
 • 2 fotografii (formatul ¾)
 • Declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat.

Puteți accesa taxele de studii aici

COMISIA DE ADMITERE

Strada: Ion Creangă, 1 bl. 2, sala 4

Telefoane de contact:

tel. (+373) 22 35 84 72

mob. (+373) 69 17 97 91

mob. (+373) 69 50 34 33      

E-mail:

 1. Școala Doctorală “Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate” – munteanu.octavian@upsc.md
 1. Școala Doctorală „Psihologie” – phd.psyupsc@gmail.com, victoriagonta1@gmail.com
 1.  Școala Doctorală „Științe ale Educației” – phdeducation@upsc.md

PERIOADA DE ORGANIZARE

5 septembrie – 15 octombrie 2022

PROGRAM DE LUCRU

    Luni – Vineri          830 – 1600

Puteți accesa lista: Conducători de doctorat – Școala doctorală Științe ale educației, Admiterea 2022, aici.

Puteți accesa: ORDIN cu privire la organizarea Comisiei de Admitere Ia doctorat și postdoctorat aici.

 

Puteți accesa: CRITERII DE EVALUARE a nivelului de competențe ale candidatului la Proba de evaluare pentru concursul de admitere din anul 2022 la studii superioare de doctorat, ciclul III, aici.

Puteți accesa: PROBA DE EXAMINARE pentru concursul de admitere din anul 2022 la studii superioare de doctorat, ciclul III, aici.