Se anunță susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Pretendent: GHERMAN Iuliana

Conducător științific: SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Tema tezei: Formarea competențelor profesionale ale studenților prin valorificarea ornamentului covorului tradițional

Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară

Data: 8 iulie 2022

Ora: 14:00

Locul: str. Ion Creangă nr. 1, blocul 2, Sala Senatului UPS „Ion Creangă”

Componența Comisiei de îndrumare:

STĂVILĂ Tudor, dr. hab., prof. cercetător științific

SAVIȚKAIA-BARAGHIN Iarîna, dr., conferențiar universitar

VITCOVSCHII-BLAJA Ala, dr., conferențiar universitar

Susținerea va avea loc în format mixt.

Pentru participarea online se va folosi platforma Google Meet.

Linkul de acces: https://meet.google.com/paq-ifxg-fvw

Adnorare, aici.

Loading