Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat:  Brăguță Violeta

Conducător științific: Țvircun Victor dr. hab., prof. univ.

Tema tezei: VALORI PEDAGOGICE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIVAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA. STUDIU COMPARATIV

Specialitatea: 531.01 Teoria generală a educației

Data: 21.07.2022

Ora: 12:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului

Link de acces: https://meet.google.com/ehx-jqjv-geo

  • Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

Președintele comisiei: Ghicov Adrian doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Conducător științific: Țvircun Victor doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  • Referenți oficiali

Barbăneagră Alexandra doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Pogolșa Lilia doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Institutul de Științe ale Educației Chișinău

Cristea Sorin doctor în pedagogie, profesor universitar, Universitatea București

  • Prezența membrilor Comisiei de susținere publică este obligatorie.

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport hârtie la Biblioteca UPSC și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

  • Rezumatul tezei de doctor, în limba engleză, aici.
  • Rezumatul tezei de doctor, în limba română, aici.
  • Teza, cu titlu de manuscris, aici.

 5,511 – vizualizări în total,  2 – astăzi