Se anunță susținerea tezei de doctor în psihologie

Candidat: Niță Liliana

Conducător științific: Racu Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat în psihologie

Tema tezei: DEZVOLTAREA CALITĂȚILOR VOLITIVE LA PREADOLESCENȚI 

Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 27 iunie 2022

Ora: 11:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Link de acces: http://meet.google.com/ugs-qaet-tun

COMPONENȚA COMISIEI DE SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT:

1.  Losîi Elena,conferențiar universitar, doctor în psihologie,  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – președintele comisiei

2. Racu Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat în psihologie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău – conducător de doctorat

3. Adăscăliță Viorica, conferențiar universitar, doctor în psihologie,  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău –  referent oficial

4. Bolea Zinaida, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea de Stat din Moldova –  referent oficial

5. Briceag Silvia, conferențiar universitar, doctor în psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți –  referent oficial

Prezența membrilor Comisiei de susținere publică este obligatorie!

Teza poate fi consultată pe suport hârtie la Biblioteca UPS „Ion Creangă” din  Chișinău și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, iar varianta electronică a tezei și a rezumatelor pe site-ul ANACEC, www.cnaa.md

 5,758 – vizualizări în total,  2 – astăzi