Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în Științe ale Educației

Anunț privind susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educație:

Pretendent: Brăguță Violeta

Conducător Științific: Țvircun Victor, doctor habilitat, profesor universitar

Tema tezei: Valori pedagogice ale învățământului preuniversitar privat  în R. Moldova și România. Studiu comparativ

Specialitatea: 531.01 Teoria Generală a Educației

Dată: 26 mai 2022

Ora: 15:00

Locul : Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă’’ din Chișinău

Componența Comisiei de Îndrumare:

Cuznețov Larisa, dr. hab., prof. univ.

Callo Tatiana, dr. hab., prof. univ.

Cristea Sorin , dr. hab. ,prof. univ.

Susținerea  se va realiza în format online pe platforma Google Meet.

Link de acces: https://meet.google.com/zxf-qpip-duy

Loading