Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: TOPCU Iskender

Conducător științific: BUDNIC Ana, dr. în ped., conf. univ.

Tema tezei: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПУТЁМ СОЗДАНИЯ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА/ CONDIȚII PEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENȚEI COMUNICATIVE LA ELEVI PRIN ACTIVITĂȚI LUDICE ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE

Specialitatea: 532.02 – Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţământ (limba engleza)

Data: 29 aprilie 2022

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. CIORBĂ Constantin, doctor habilitat, profesor universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău – președintele comisiei

2. BUDNIC Ana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău – conducător științific

3. BALAKIREVA Victoria A., doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică Națională de Sud „K.Ușinski”, Odesa, Ucraina – referent oficial

4. SAGOIAN Eraneac, doctor, conferențiar universitar, UPS „Ion Creangă” din Chișinău – referent oficial

5. CRESTIANICOV Elena, doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova – referent oficial.

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport hârtie la Biblioteca UPSC și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Totodată, teza de doctorat, rezumatul tezei, CV-ul doctorandului și membrilor Comisiei de doctorat pot fi consultate prin accesarea linkului: http://dir.upsc.md:8080/xmlui/handle/123456789/2987

Linkul apelului video: https://meet.google.com/soj-ufgs-ckg

 2,501 – vizualizări în total,  1 – astăzi