Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Anunț privind susținerea în cadrul Comisiei de Îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației:

Pretendent: Filipski Tatiana

Conducător științific: Cuznețov Larisa, doctor habilitat, profesor universitar

Tema tezei: Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate

Specialitatea: 531.01 Teoria Generală a Educației

Data: 30 martie 2022

Ora: 15:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Componența Comisiei de Îndrumare:

  • Stăvilă Tudor, dr. hab., prof.
  • Cojocaru Victoria, dr. hab., prof. univ.
  • Zagaevschi Corina, dr., conf. univ.

Susținerea se va realiza în format online pe platforma Google Meet.

Link de acces: https://meet.google.com/jgu-ewpz-bmx

Loading