Se anunță Seminar Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ)

Seminarul Ştiinţific de Profil 532.02 – Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţământ) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunţă examinarea tezei de doctor în ştiinţe ale educației Formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coregrafică în cadrul învățământului superior, realizată de Svetlana TALPĂ, conducător ştiinţific, Mariana VACARCIUC, dr. în pedagogie, conf. univ., consultant științific – Koroliova Elfrida, doctor în studiul artelor.

Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară

Ședința S.Ş.P. va avea loc în data de 15 decembrie 2021, miercuri, ora 14:30, str. Ion Creangă nr. 1., blocul 2, Sala Senatului, cu prezența fizică a președintelui S.Ș.P., secretarului S.Ș.P., pretendentului și a conducătorului științific, ceilalți membri se vor conecta on-line.

Link de acces: https://meet.google.com/use-popq-adk

Programul de studii: 533.01 – Pedagogie universitară

Președinte S.Ş.P., Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ., Rector UPSC.

Secretar S.Ş.P., Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ.