Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Pretendent: NIȚĂ Liliana

Conducător științific: RACU Iulia, conferențiar universitar, doctor habilitat în psihologie

Tema tezei: Dezvoltarea calităților volitive la preadolescenți

Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 3 decembrie 2021

Ora: 11.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” din Chișinău, bl.2. sala 37.

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. ADĂSCĂLIȚA Viorica, conf. univ., dr. în psihologie
  2. NEGURĂ Ion, conf. univ., dr. în psihologie
  3. LOSÎI Elena, conf. univ., dr. în psihologie

Susținerea va avea loc în format mixt.

Pentru participarea online se va folosi platforma Google meet.

Link-ul de acces: http://meet.google.com/psb-onnf-mou

Loading