Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de susținere Publică a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: ALEXANDRA CLAPATIUC

Conducător științific: Hubenco Teodora, conf. univ., dr. în pedagogie

Tema tezei: FORMAREA CULTURII ARTISTICE A LICEENILOR PRIN ARTELE PLASTICE (ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL ACADEMIC)

Specialitatea: 532.02 – didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (artele plastice)

Data: 10 decembrie 2021 (vineri)

Ora: 13.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

Președintele comisiei:

GAGIM Ion, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Conducător științific:

HUBENCO Teodora, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Referenți oficiali:

BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

GHICOV Adrian, doctor habilitat în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”  

CONDRATICOVA Liliana, doctor habilitat în studiul artelor, conferențiar cercetător, Academia de Științe a Moldovei

ARBUZ-SPATARI Olimpiada, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

GHEORGHIȚĂ Cezara, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma Google meet, linkul de mai jos:

https://meet.google.com/wdx-hkpd-ngd

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport hârtie la Biblioteca UPSC și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Totodată, teza de doctorat, rezumatul tezei, CV-ul doctorandului și membrilor Comisiei de doctorat pot fi consultate prin accesarea linkului de mai jos: https://drive.google.com/drive/folders/1_lPBlCAxpkeNlo7H_A_FwbzeKCSOroT-?usp=sharing

 178 – vizualizări în total,  2 – astăzi