Se anunță susținerea în cadrul Comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Pretendent: HAIDU Felicia Aurica

Conducător științific: LOSÎI Elena, conferențiar universitar, doctor în psihologie

Tema tezei: Manifestarea agresivității la conducătorii auto și modalități de diminuare

Specialitatea: 511.02 Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 19 noiembrie 2021

Ora: 11.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă” din Chișinău, bl.2. Sala Senatului.

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. JELESCU Petru, prof. univ., dr. hab. în psihologie
  2. RACU Iulia, conf. univ., dr. hab. în psihologie
  3. ADĂSCĂLIȚA Viorica, conf. univ., dr. în psihologie

Susținerea va avea loc în format mixt.

Pentru participarea online se va folosi platforma Google meet.

Link de acces: http://meet.google.com/jmt-hpze-epd

Loading