Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în istorie în cadrul Comisiei de Susținere Publică

Pretendent: Zabolotnaia Lilia, dr. în istorie

Tema tezei: ,,Statutul femeii în cadrul societății medievale din Moldova și Țările din Europa Centrală și de Est (sec. XIV-XVII). Studiu Comparativ”.

Specialitatea: 611.02 – Istoria românilor (pe perioade), 611.03 – Istoria universală (pe perioade)

Data: 3 decembrie 2021 (vineri)

Ora: 14.00

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 1, str. Ion Creangă, nr.1, sala 512.

LInk de acces: https://meet.google.com/ymi-myyk-ggv?authuser=0

Componența Comisiei de susținere publică (aprobată prin decizia Senatului UPSC „Ion Creangă” PV nr. 2 din 30.09.2021):

 1. Ivan Duminica, dr. hab. în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, MEC – Președinte.
 2. Angela Lisnic, dr. în istorie, UPS Ion Creangă – Secretar.
 3. Sarolta Solcan, dr. hab. în istorie, prof. univ., Facultatea de Istorie, Universitatea din București, România – referent oficial.
 4. Natalia Pușkareva, dr. hab. în istorie, prof. univ., Institutul de Etnologie și Antropologie, AȘ din Rusia, Moscova – referent oficial.
 5. Ilona Czamańska, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea Adam Mickiewicz, Poznań, Polonia – referent oficial.
 6. Liliana Condraticova, dr. hab. în istorie, USM/AȘM– referent oficial.
 7. Victor Țvircun, dr. hab. în istorie, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 8. Valentina Bodrug-Lungu, dr. hab., prof. univ., USM.
 9. Nadejda Nijnik, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea MAI din Sankt-Petersburg, Rusia.
 10. Raimonda Ragauskienė, dr. hab. în istorie, prof. univ., Institutul de Istorie, AȘ din Lituania.
 11. Veaceslav Stepanov, dr. hab. în istorie, prof. univ., Institutul de Slavistică, AȘ din Rusia, Moscova.
 12. Helena Krasowska, dr. hab., prof. univ., Universitatea din Varșovia/AȘ din Polonia.

Teza de doctor habilitat și rezumatele pot fi consultate la Biblioteca Universitații Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, pe pagina web a UPS „Ion Creangă” și pe pagina web a ANACEC: http://www.cnaa.md

Rezumatul tezei de doctor habilitat în științe istorice (în limba română) aici.

Rezumatul tezei de doctor habilitat în științe istorice (în limba engleză) aici.

Teză de doctor habilitat în ştiinţe istorice aici.

 421 – vizualizări în total,  2 – astăzi