Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în științe ale educației

Pretendent: BRÎNZĂ Ionela

Conducător științific: CRISTEA Sorin, profesor universitar, doctor în pedagogie

Tema tezei: Actualitatea pedagogiei formativ – organiciste a lui George G. Antonescu

Specialitatea: 531.03 Pedagogie istorică

Data: 02 noiembrie 2021

Ora: 13.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

                                                    str. Ion Creangă 1, blocul 3, biroul 10

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. PAPUC Ludmia, conf. univ., dr. în istorie
  2. COJOCARU-BOROZAN  Maia, dr. hab., prof univ.
  3. SADOVEI Larisa, conf. univ., dr. în pedagogie

Susținerea va avea loc în format mixt.

Pentru participarea online se va folosi platforma Google meet.

Linkul de acces: https://meet.google.com/dph-efqq-jci

ADNOTARE  aici.

 59 – vizualizări în total,  1 – astăzi