Se anunță susținerea tezei de doctor în pedagogie

Candidat: Lilia HERȚA

Conducător științific: Ana BUDNIC, conf. univ., dr. în pedagogie

Consiliul ştiinţific specializat D 533.01-16, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

Tema tezei: FORMAREA COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA ENGLEZĂ PRIN VALORIFICAREA LIMBAJULUI PAREMIOLOGIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

Specialitatea: 533.01 – Pedagogie universitară

Data: 02 noiembrie 2021

Ora: 14.30

Local:  Sala Senatului UPS „Ion Creangă”, str. Ion Creangă, nr. 1, Bl. 2 și online: https://meet.google.com/nsa-hzjc-yfn  

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat “ION CREANGĂ” din Chișinău (varianta tipărită) și aici  http://www.cnaa.md/files/theses/2021/57514/lilia_herta_thesis.pdf

Componența Consiliului Științific Specializat D 533.01-16 din cadrul Universității Pedagogice de Stat „ Ion Creangă”:

  1. BURLACU Alexandru, dr. habilitat în filologie, prof. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – președinte al CȘS
  2. VACARCIUC Mariana, dr. în pedagogie, conf. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – secretar științific al CȘS
  3. GUTU Vladimir, dr. habilitat în pedagogie, prof. universitar, Universitatea de Stat din Moldova – membru al CȘS
  4. CRESTIANICOV Elena, dr. în filologie, Universitatea de Stat din Moldova – membru al CȘS
  5. PETRENCO Liuba, dr. în pedagogie, conf. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă – membru al CȘS
  6. CHIRDEACHIN Alexei, dr. în filologie, conf. universitar, Universitatea de Stat din Comrat – membru al CȘS
  7. CEBAN Valeriu, dr. în filologie, conf. universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „ Ion Creangă – membru al CȘS

Referenți oficiali:

  1. SILISTRARU Nicolae, dr. hab. în pedagogie, prof. universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău)
  2. MASCALIUC Victoria, dr. în filologie, conf. universitar, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

Susținerea publică a tezei se va desfășura cu prezența fizică obligatorie a președintelui CȘS, secretarului CȘS, pretendentului și conducătorului științific, iar membrii și referenți oficiali – după posibilitate (cu prezență fizică sau on-line).

Loading