Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: GRATI Lilia

Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr. 

Tema tezei: MANIFESTAREA STRESULUI OCUPAȚIONAL LA LUCRĂTORII MEDICALI

Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 29 octombrie 2021

Ora: 15.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 3

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. Vîrlan Maria, conf.univ., dr.
  2. Perjan Carolina, prof. univ., dr.
  3. Bodorin Cornelia, conf. univ., dr.

Coordonator Groza Angela, conf. univ., dr.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul https://meet.google.com/vsi-stjq-wfh

 98 – vizualizări în total,  1 – astăzi