Anunț privind susținerea în cadrul comisiei de îndrumare a tezei de doctor în psihologie

Candidat: ROTARU-SÎRBU Natalia

Conducător științific: GROZA Angela, conf. univ. dr. 

Tema tezei: FORMAREA SENTIMENTULUI SECURITĂȚII PSIHOLOGICE PRIN INTERMEDIUL ACTIVĂRII RESURSELOR PERSONSALE LA FEMEILE ABUZATE ÎN COPILĂRIE

Specialitatea: 511.02 – Psihologia dezvoltării și psihologia educațională

Data: 28 octombrie 2021

Ora: 11.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr.1, Sala 3

Componența Comisiei de îndrumare:

  1. Racu Igor, prof. univ., dr. hab.
  2. Negură Ion, conf. univ., dr.
  3. Adăscăliță Viorica, conf. univ., dr.

Coordonator Groza Angela, conf. univ., dr.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul https://meet.google.com/fmd-jtmb-jve

 82 – vizualizări în total,  2 – astăzi