Consiliul Științific al UPS „Ion Creangă” anunță post vacant

În conformitate cu „Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat”, aprobat de către Senatul Universității (Proces verbal nr. 8, din 08.04.2015), se anunță concurs pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Științific al universității din rândurile conducătorilor de doctorat al celor trei Școli Doctorale.

Detalii pentru doctoranzi aici.

Detalii pentru conducătorii de doctorat aici.

 131 – vizualizări în total,  3 – astăzi