Ședință de monitorizare „International Credit Mobility (ICM)” din partea oficiului Erasmus+ Moldova la UPSC

La 25 iunie 2021, Oficiul Național Erasmus+ Moldova a organizat o ședință de monitorizare a proiectelor ICM implementate în cadrul UPS „Ion Creangă”. Ședința a fost deschisă de către Doamna Claudia Melinte, Coordonator al Oficiului Erasmus+ Moldova, care ne-a asigurat că monitorizarea proiectelor ICM este o procedură uzuală de management al proiectelor Erasmus+.

Internaționale a subliniat importanța suportului Oficiului Național Erasmus+ în implementarea programului Erasmus+ în cadrul UPSC și disponibilitatea membrilor Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor pentru noile oportunități și provocări pe care le deschide programul pentru țările partenere.

Au fost prezentate bilanțurile pentru proiectele ICM implementate la UPSC pe parcursul perioadei 2014-2021 și discutate punctele forte în organizarea mobilităților pentru studenți și personal, dificultățile cu care s-au confruntat atât responsabilii Secției, cât și studenții și personalul mobili, realizarea mobilităților Erasmus+ în pandemie, dar și perspectivele proiectelor ICM în cadrul Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău.

Partea esențială a ședinței de monitorizare a fost dedicată experiențelor practice ale studenților și cadrelor academice și administrative care au beneficiat de burse Erasmus+. Astfel, dr. Lilia Petriciuc (bursă de studii/doctorat, care a favorizat esențial susținerea tezei de doctor în pedagogie a beneficiarului: https://www.facebook.com/esnchisinaucs/videos/285819066525347), studenții Diana Stroici, Maria Puiu (burse de studii/licență), Egor Bîtcov (bursă de practică/licență) au punctat importanța promovării programului Erasmus+ nu doar online (pe site-ul universității), dar și fizic, în cadrul ședințelor de informare periodice în rândul studențior, au împărtășit informații despre importanța mobilităților pentru schimbarea viziunilor și implementarea bunelor practici în cadrul universității de origine, au menționat cum au reușit să facă față unei mobilități academice în pandemie și au subliniat importanța legăturilor strânse între Birourile Relații Internaționale atât cu beneficiarii mobilăților cât și cu facultățile pentru evitarea neînțelegerilor la revenirea acestora din mobilitate.

Cadrele academice Sergiu Musteață, conf.univ., dr. și Ana-Maria Postolache, asistent universitar, au menționat importanța majoră a mobilităților Erasmus+ pentru personal în acumularea experiențelor profesionale inovative și extinderea contactelor pentru inițiere de noi proiecte utile atât pentru UPSC în general, cât și pentru personalul și studenții acesteia în particular.

Vizita s-a încheiat prin exprimarea aspiratiilor comune la o continuitate a proiectelor ICM existente și la proiecte noi în cadrul Program Erasmus+.

 58 – vizualizări în total,  1 – astăzi