Conferirea titlului Doctor Honoris Causa Doamnei Valeria BIAGIOTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova (2017-2021)

În data de 14 iunie 2021, senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău a avut marea onoare de a acorda titlu Doctor Honoris Causa dnei Valeria BIAGIOTTI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în Republica Moldova în perioada 2017-2021. Onorificul titlu i-a fost conferit pentru rezultate remarcabile în consolidarea relațiilor moldo-italiene și a contribuției aduse în dezvoltarea procesului de studii al Universității.

Ședința solemnă de înmânare a însemnelor înaltului titlu a fost deschisă cu un cuvânt de salut din partea Rectorului UPSC, dr. conf. Univ., dna Alexandra BARBĂNEAGRĂ, care a subliniat importanța parteneriatului durabil moldo-italian prin implicarea Excelenței Sale, a dnei Valeria Biagiotti pe parcursul a mai multor ani, mulțumind pentru fundamentul solid în vederea dezvoltării unei colaborări fructuoase și durabile dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi Ambasada Italiei în Republica Moldova.

În semn de profundă recunoștință şi apreciere, studenții UPSC au intonat Imnul R. Moldova și al Italiei, Imnul studențesc – Gaudeamus, urmat de cunoscutul „Mulți ani trăiască” și „Tanti Auguri”. Renumitul Laudatio a fost rostit de către Prorectorul pentru activitatea didactică, dr, conf. univ., dna Angela SOLCAN care, făcând o trece în revistă a vieții și activității Excelenței Sale, dnei Valeria BIAGIOTTI, a accentuat faptul că UPSC este onorată de fidelitatea relațiilor amicale moldo-italiene și de prestanța academică a dnei Valeria BIAGIOTTI printre care se enumeră și donațiile de carte în limba italiană pentru Centrul de Limbă şi Cultură Italiană din cadrul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a UPSC.

Excelența Sa, dna Valeria BIAGOTTI, în alocuțiune a rostit Oratio Gratitudinis și a prezentat sincere mulțumiri pentru înaltul titlu onorific acordat, specificând că parteneriatul politic, cultural dar și academic cu R. Moldova a fost o plăcere care a  adus beneficii bilaterale.

De asemenea, online a fost prezentă și dna Cecilia PIACCIONI, vice-director Central al Promovării culturii și limbii italiene al Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale din Italia și dna Roberta ALBEROTONOZA, director al Instituțiilor Italiene de Cultură și Președinte a Comitetului Director al Culturii al Consiliului Europei care, cu o deosebită plăcere a exprimat sincere mulțumiri Administrației UPSC pentru încrederea și aprecierea înaltă acordată dnei Valeria BIAGGIOTI. Din Roma, prin transmisie online, cu un cuvânt de salut și apreciere înaltă a contribuției aduse în vederea fortificării relațiilor bilaterale moldo-italiene s-a adresat Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al R. Moldova în Italia, dl. Anatol URECHIANU.

În limba italiană, cu un cuvânt de apreciere a prestației academice și culturale a dnei Valeria BIAGIOTTI, din partea Senatului UPSC s-a adresat dl. Radu MELNICIUC, dr., conf., univ., care a specificat importanţa intensificării relaţiilor de colaborare și a precizat beneficiul acordat Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău prin participarea profesorilor nativi de limbă italiană în procesul studiererii limbii italiene în cadrul Universității și a îndemnat studenţii Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine să manifeste în continuare cu succes interesul în vederea promovării limbii şi culturii italiene.

În încheierea Ședinței, dna Rector UPSC, Alexandra BARBĂNEAGRĂ a adresat în numele întregului colectiv universitar mulţumiri Excelenţei Sale, Dnei Valeria BIAGIOTTI şi a exprimat speranţa continuității parteneriatului de succes în viitor.

 75 – vizualizări în total,  2 – astăzi