Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău a încheiat un аcord de cooperare сu Universitatea Pedagogică de Stat ”Kozma Minin”din Nizhny Novgorod

În data de 23 decembrie 2020 a avut loc ceremonia de semnare a Acordului de cooperare dintre Universitatea Pedagogica de Stat “Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea Pedagogică de Stat ”Kozma Minin” din  Nijnii Novgorod (Rusia).

Acordul a fost semnat de rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, dr., conf. Alexandra Barbăneagră și rectorul interimar al Universității Pedagogice de Stat Minin, dr. conf. Victor Sdobnyakov.

Semnarea acordului este o rezultatul participării interesate a studenților, cadrelor didactice, cursanților de la UPSC în proiectele, programele, cursurile de educație deschisă  implementate de Universitatea Minin.

În luarea de cuvânt, Rectorul Universității Minin dr. conf. V.V. Sdobnyakov, a menționat că „Educația pedagogică este un adevărat catalizator pentru dezvoltarea societății. Imaginea viitoare a țării, a lumii depinde direct de modul în care sunt pregătiți profesorii. De aceea, acordul de cooperare dintre Universitatea Pedagogică Minin și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” este atât de relevant.  Scopul prezentului acord este de a stabili relații de cooperare în domenii de interes reciproc: știință, educație și cultură.  Sunt sigur că acțiunile în domeniul inovațiilor pedagogice, activităților de cercetare și schimbului academic va fi utilă atât pentru universitatea noastră, cât și pentru colegii de la Chișinău ”.

La rândul său, rectorul UPSC, dr.conf. Alexandra Barbăneagră, a menționat că „fără integrarea eforturilor și a resurselor, fără o interacțiune strânsă dintre instituțiilor de învățământ superior, astăzi este imposibil să se asigure o pregătire de calificare înaltă a specialiștilor.”.

„Provocările interne și externe care formează contextul dezvoltării învățământului superior ne încurajează să cooperăm îndeaproape, să realizăm activități comune pentru armonizarea și dezvoltarea parteneriatelor în domeniile educațional și științific, precum și în domeniul popularizării științei și artei.

De aceea, evenimentul de astăzi este extrem de  important pentru noi drept garanție a viitoarei cooperării în toate domeniile de activitate ale universității Științe ale educației, Științe sociale și comportamentale, Arte, Științe exacte pentru a ne îndeplini misiunea principală – pregătirea specialiștilor de calificare înaltă, asigurarea competitivității lor profesionale pe piața muncii ”.

Direcțiile prioritare ale acordului semnat sunt:

  • promovarea schimbului educațional academic dintre studenți, angajați;
  • dezvoltarea de programe cu diplomă dublă, inclusiv programe de masterat, programe de calificare suplimentară și de dezvoltare profesională pe parcursul vieții;
  • organizarea și desfășurarea în comun a practicilor;
  • realizarea cooperării științifice în domenii de interes reciproc;
  • schimb de experiență în dezvoltarea metodelor avansate de predare-învățare-evaluare, inclusiv în cadrul programelor profesor-invitat;
  • schimb de publicații și materiale privind cercetarea;
  • organizarea de simpozioane bilaterale comune, seminarii și conferințe;
  • desfășurarea de proiecte și programe de cercetare comune etc.

 119 – vizualizări în total,  1 – astăzi