Lansarea anului doi de activitate a proiectului internațional COMPASS

În data de 3 februarie 2020 în incinta Universității  a avut loc Conferința de lansare a anului doi de activitate în cadrul Proiectului COMPASS, „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, susținut financiar de programul european ERASMUS+.

La eveniment a participat rectorul UPSC Nicolae Chicuș, membrii grupului de lucru instituțional pentru implementarea proiectului COMPASS, membrii Consiliului coordonator al Centrului Formare continuă, decanii facultăților.

În cadrul ședinței au fost prezentate mai multe comunicări cu privire la dezvoltarea ULLL în cadrul universității:

 • Experiențe internaționale privind implementarea ULLL (în baza vizitelor de studiu COMPASS) – Simac, decanul Facultății Arte Plastice și Design, coordinator program
 • Conceptul de educație pe parcursul vieții: abordare modivațională – N. Carabet, memru al grupului de lucru proiect
 • Oportunităț de valorificare a învățării pe parcursul vieții în cadrul Universității – Țap, manager de proiect, directorul Centrului formare continua
 • Educația nonformală și învățare pe tot parcursul vieții – Topor, decanul Facultății Filologie și Istorie, coordinator program

Alexandra Barbăneagră, coordonatorul instituțional al proiectului COMPASS, a prezentat.

Obiectivele Universității pentru anul 2020 în cadrul  Proiectului COMPASS: 

 • Elaborarea strategiei ULLL a UPSC și a Planului de activități privind implementarea ULLL în cadrul instituției.
 • Reevaluarea/constituirea stucturilor universitare LLL în cadrul Universității.
 • Elaborarea cadrului normativ universitar de implementare a ULLL.
 • Analiza de nevoi și conceptualizarea/dezvoltarea unor noi programe ULLL. Elaborarea curricula programelor universitare LLL.
 • Participarea la cursurile de formare a formatorilor LLL pentru crearea programelor de formare cu susținerea partenerilor strategici. Formarea formatorilor instituționali.
 • Aprobarea programelor de formare ULLL la nivel universitar și a curricula cursurilor.
 • Diseminarea informației cu privire la cursurile elaborate.
 • Organizarea stagiilor de formare în baza programelor noi ULLL.

Au fost discutate și aprobate  Obiectivele Universității pentru anul 2020 în cadrul  Proiectului COMPASS care vor deveni parte componentă a Planului operațional al Universității pentru anul 2020.

Echipa instituțională a Proiectului COMPASS

Loading