Eveniment instituțional de diseminare a Proiectului COMPASS

La 16 octombrie 2019, în incinta Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului” a avut loc Evenimentul instituțional de diseminare a Proiectului COMPASS, „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, nr. ref. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, susținut financiar de programul european ERASMUS +.

Evenimentul a intrunit comunitatea academică a UPSC,  membrii grupului de lucru instituțional pentru implementarea proiectului COMPASS, masteranzi, studenți.

Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică, coordonatorul instituțional al proiectului COMPASS a trecut în revistă activitățile care au fost realizate în perioada vizată, realizările, dar și perspectivele de promovare a ULLL la nivel instituțional. A remarcat contribuția instituțiilor partenere Universitatea Catolică din Louvain, Belgia, Universității Danube din Krems, Austria etc., dar și a European University Continuing Education Network (EUCEN) în dezvoltarea sistemului național și instituțional ULLL. În procesul realizării proiectului, grație vizitelor de studiu a fost revăzută organigrama Centrului, reconceptualizate aspectele de dezvoltarea a procesului de formare continua din perspectiva LLL care vizează educația timpurie, învățământul general, universitar și educația adulților. Astfel, drept obiective strategice pentru dezvoltarea LLL la nivel instituțional grupul de lucru a stabilit următoarele dimensiuni:

  • O1: Promovarea si consolidarea culturii învățării pe tot parcursul vieții (Life Long Learning) în cadrul Universității.
  • O2: Îmbunătățirea managementului și a guvernanței universitare LLL.
  • O3: Crearea și dezvoltarea programelor de formare profesională continuă, inclusiv focusarea pe digitalizarea ULLL.
  • O4: Sporirea capacității instituționale pentru implementarea eficientă a programelor privind învățarea pe tot parcursul vieții.
  • O5: Comunicarea, consolidarea vizibilității și promovarea rolului ULLL în plan instituțional și național

Al. Barbăneagră a remarcat că o prioritate a proiectului este dezvoltarea programelor LLL în cadrul Universității pentru a răspunde așteptărilor societății actuale. Aceste programe trebuie să vizeze nu doar pregătirea profesorilor școlari cu studii superioare, dar trebuie să răspundă nevoilor unui cerc mult mai larg de beneficiari: studenți, cadre didactice universitare, adulți (universitatea seniorilor), elevi (universitatea juniorilor) etc.

Elena Țap, managerul proiectului, a siusținut idea și a remarcat că e necesar a dezvolta programe care vin în susținerea documentelor strategice naționale Codul educației, Strategia 2020 etc. În acest sens se remarcă necesitatea dezvoltării programelor: Program de formare a formatorilor, Program de formare a mentorilor școlari de practică pedagogicăProgram de formare a mentorilor de dezvoltare personalăElaborarea produselor digitaleValorificarea tehnologiilor informaționale și digitale în procesul de învățământAbordarea STEAM în procesul de instruire etc.

Aceste programe pot fi dezvoltate cu susținerea partenerilor strategici europeni din cadrul proiectului. Sesiunile de formare vor fi în luna februarie a anului 2020. În acest sens grupul de lucru al proiectului lansează un Concurs întru selectarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea cursurilor ULLL in cadrul instituției. Au fost specificate scopurile, cerințele, termenele de realizare a concursului. Pentru informații poate fi consultat site-ul Universității.

Membrii comunității academice au apreciat activitățile realizate și au susținut ideea dezvoltării noilor programe ULLL în cadrul Universității.

Program/prezentare

Loading