Despre

 • Secția Ghidare, Consiliere în Carieră și Educație Artistică (CGCEA) a fost constituită în anul 2019 în urma deciziei Senatului din 03.01.2019.

  Misiunea CGCEA constă în:

  • orientarea şi proiectarea carierei,
  • consiliere în carieră,
  • consultanţă în formarea şi integrarea socioprofesională a tinerilor,
  • proiectarea, realizarea evenimentelor cultural-artistice la nivel instituţional.

  Finalitățile CGCEA sunt:

  1. formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională;
  2. cunoașterea potențialului individual al beneficiarului;
  3. formarea unei viziuni clare și realiste asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în câmpul muncii;
  4. formarea unei optici de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare.
  5. promovarea şi coordonarea activităţilor cultural-artistice menite să favorizeze calitatea procesului educativ în rândul studenţilor.

  Coordonarea activităţilor CGCEA se realizează la nivel:

  Intern:

  • decanatele facultăţilor.
  • SAS
  • sindicatele studenţeşti.
  • DACDC

    Extern:

  • ANOFM
  • structurile similare din sistemul educaţional din RM.
  • entităţile socio-economice şi asociaţiile ONG.
  • foştii absolvenţi, potenţiali angajatori din mediul preuniversitar și economic.

  Beneficiarii Secției sunt:

  1. Absolvenţii de liceu şi colegii, viitori studenţi ai UPS „I. Creangă”;
  2. Studenţii şi masteranzii ai UPS „I. Creangă”;
  3. Instituţiile preuniversitare / entităţile economice angajatoare.
 • Secția Ghidare, Consiliere în Carieră și Educația Artistică a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

  Chișinău, str. Ion Creangă, 1, MD-2069

  Șef: Popa Natalia, lector universitar.

   Email: [email protected]

  Email: [email protected]

  Tel: 022358260  

  Specialist superior (Educația Artistică): Mariana Vacarciuc, dr., conf.univ.

  E-mail: [email protected]

   

  Tel. : 00 22 35 83 75