Despre

 • Secția Ghidare, Consiliere în Carieră și Promovarea Imaginii (CGCPI) a fost constituită în anul 2019 în urma deciziei Senatului din 03.01.2019.

  Misiunea CGCPI constă în:

  • orientarea şi proiectarea carierei,
  • consiliere în carieră,
  • consultanţă în formarea şi integrarea socioprofesională a tinerilor,
  • proiectarea, realizarea evenimentelor cultural-artistice la nivel instituţional.

  Finalitățile CGCPI sunt:

  1. formarea nevoii de proiectare a carierei, a sistemului de valori și competențe ce facilitează integrarea socio-profesională;
  2. cunoașterea potențialului individual al beneficiarului;
  3. formarea unei viziuni clare și realiste asupra posibilităților de formare profesională și angajarea în câmpul muncii;
  4. formarea unei optici de marketing vocațional axată pe consumator (angajator) și deținerea unor modalități de promovare.
  5. promovarea şi coordonarea activităţilor cultural-artistice menite să favorizeze calitatea procesului educativ în rândul studenţilor.

  Coordonarea activităţilor CGCPI  se realizează la nivel:

  Intern:

  • decanatele facultăţilor.
  • SAS
  • sindicatele studenţeşti.
  • DACDC

    Extern:

  • ANOFM
  • structurile similare din sistemul educaţional din RM.
  • entităţile socio-economice şi asociaţiile ONG.
  • foştii absolvenţi, potenţiali angajatori din mediul preuniversitar și economic.

  Beneficiarii Secției sunt:

  1. Absolvenţii de liceu şi colegii, viitori studenţi ai UPS „I. Creangă”;
  2. Studenţii şi masteranzii ai UPS „I. Creangă”;
  3. Instituţiile preuniversitare / entităţile economice angajatoare.
 • Secția Ghidare, Consiliere în Carieră și Promovarea Imaginii a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

  Chișinău, str. Ion Creangă, 1, MD-2069

  Șef: Popescu Cristina, lector

   Email: cgcreanga@mail.ru

  Email: sgc@upsc.md

  Tel: 069 673 725