Psihologie și Psihopedagogie Specială

Administrația facultății
Decan interimar: Maria Vîrlan, conf. univ. dr.


Prodecan: Marcela DIȚA, lector univ.


Catedra de CATEDRA DE PSIHOLOGIE
Șef catedră: Elena LOSÎI, conf. univ. dr.
e-mail: catedra.p@upscmd


Catedra de ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Șef catedră: Plămădeală Victoria, dr. lector univ.
e-mail: catedra.as@upsc.md


Catedra de PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Șef catedră: Adriana CIOBANU, conf. univ. dr.
e-mail: catedra.ps@upsc.md
Date de contact
str. Ion Creangă, nr. 1, bl. 2, Chişinău, MD-2069
e-mail:decanat.psihologie@upsc.md
tel. (+373) 22 358414 (Decanat)